Annoncer
Bestyrelsen 2016/17

Anders 2

 Anders Enggaard
Formand/Sekretær
andersenggaard@hotmail.com   tlf. 2422 3788

 

Tovholder på
tennisbanerne

  

 

 Gitte Schmidt 2

Gitte Schmidt
Næstformand
gitte_fjellerup@live.dk   
tlf. 2818 5728

Tovholder på Legepladsen Fjollehaven, Facebook-gruppen, Infoskærme og Infostandere

Bestyrelsens kontakt til hjemmesiden : fjellerupby.dk

 Niels

Niels Harsberg
Kasserer
niels@harsberg.dk
tlf. 2072 4940
 
Tovholder på kontingentopkrævning og Infohytten

 Erik Roeder 2

Erik Røder
Bestyrelsesmedlem
randiogerikroeder@gmail.com   tlf. 2924 2408

Tovholder på
Fjellerup Guidens annoncører og Infostandere

 

Borge

Børge Larsen
Bestyrelsesmedlem
bblarsen@nrdn.dk
tlf. 6085 6635

Tovholder på
Fjellerup Guiden, Badebroen og Infostandere

 

Inger Udsen

Inger Udsen
Bestyrelsesmedlem
p.e.udsen@live.dk
tlf. 5146 5394

 

 Henry Tronborg

Henry Tronborg
Bestyrelsesmedlem
tlf. 2661 9862

 Tovholder på bagagerumsmarkeder

 Bente

 Bente Juul
1. suppleant
bpjuul@nrdn.dk   
tlf. 5124 7536

Tovholder på
fællesspisning