Annoncer
Fjellerup Bygade

Billeder fra Fjellerup Bygade

krydset470.JPG

Åge Jensen og Jens Hjort ved folkevognen. Billedet er fra ca. 1957. Bemærk fiskehandler Aksel Aabenhus på sin ladcykel.

Andres Møllers gård.JPG

Gården ligger på David Jensens Plads. Vi ser Anders Møller og Ane Marie Møller. Gården rives ned 1912. Billedet er fra før 1910. Da Anders M. dør i 1910, bor han ikke på gården. Det gør han i 1906.

kroen og spar2.JPG

Billedet er fra ca. 1910, hvilket ses på telefonmasten. I højre side kroen som Afholdshotel. Bygningen for enden af kroen hører til kroen. I venstre side ses smedjen som da ejes af Karl Pedersen og længere ude Anders Møllers gård, som blev revet ned ca. 1916.

bygaden5a.JPG

Bygaden 5 som det så ud inden tilbygningen ved gavlen. Hvornår?

 bygaden5b350.JPG

Bygaden 5. Hvem er personen?

Bygaden 5.JPG

Bygaden 5 som det så ud 1970.

bygaden 6.JPG

I højre side af Fjellerup Bygade ser vi nr. 4, hvor smeden boede. Dernæst smedjen. Bygningerne til venstre for den hvide bygning blev revet ned og i det nye hus blev der bank. Huset øverst til venstre købte Arne Trend Poulsen og rev det ned efter 1977 for at gøre plads til parkering i forbindelse med bageriet. Ca. 1860 blev huset beboet af Kirsten og Laurs Peter Rasmussen. Han var foruden at være fæstehusmand under Østergård væver og bødker. Kirsten og Laurs Peter var oldeforældre til Johannes Aabenhus. Rutebilen holder på pladsen ud for nr. 5, den kan måske medvirke til at datere billedet.

 

kroen og24.jpg

I venstre side ses Bækhuset nr. 22. Længst ude lidt af smedjen og Spar 2 bygget af David Jensen. I højre side ses kroen og for enden er der nu en ny bygning, hvor den nu nedlagte købmand holdt til. Billedet er senere end 1916 

 bybilled brugsen470.JPG

I venstre side ses Fjellerup Brugs, Madam Blå og taget af Bækhuset og bageren Spar 2 og Manufakturforretningen nu Genbrugsforretningen. I højre side nr. 13 med skomagerforretning. En tilbygning til Kroen, som var lejet ud til sparekassen. Kroen og endelig købmanden, som nu har fået et overbygning på. Billedet er fra  1950erne.

nr.13.JPG

Billedet er taget samme sted som ovenstående. I højre side har kroen endnu ikke fået sin tilbygning. Billedet er fra ca. 1950.

 Gammelgammelbrugs.JPG

Den første Brugsforening i Fjellerup og Bækhuset. Længere ude smedjen og Anders Møllers Gård. I højre side cykelværkstedet og kroen. Billedet er fra ca. 1914.

nr13 og gamlegamlebrugs.JPG

I Venstre side ses nr. 13 med skomagerforretning, den tidligere bagerforretning og murermester Chr. Jensens hus. I højre side den gamle brugs. Billedet er fra sidst i 1920erne.  

 

den gamle brugs470.jpg

Fjellerup Brugsforening som den så ud indtil 1936.

 

Fjellerup Skole

Fjellerup Skole blev opført 1893 til 2 klasser. I 1906 blev skolen udvidet således der kunne være 4 klasser. Førstelæreren boede i det 1. hus mens lærerinden boede på 1. sal af skolenbygningen. Der blev senere isat sørre vinduer. Se neden for.

skolen1896.JPG

Skolen nu med store vinduer. År ??

Måske Kanneshøjvej470.jpg

I højre side ses skolen inden ombygningen. I venstre side ses konfirmandstuen. År ?? 

Cykelværksted.JPG

Cykelværksted som lå mellem kroen og nr. 13. I baggrunden ses Lunøegården. Bygningen i midten blev nedrevet 1914. Så billedet er fra ca. 1910.

skolen.jpg

Maler og papirforretning i venstre side nr. 34. I højre side skolen, som er bygget i 1893 og restaureret i 1906. Billedet er fra før 1939 og sikkert fra ca. 1930.

Fjellerup Præstegård.jpeg

Fjellerup Præstegård nyopført 1916

mejerietlille.jpg

Til venstre ses skolen. I højre side den tidligere præstegård, som blev revet ned 1916, mejeriet og tømrerens hus. Billedet fra ca. 1910.

 mejeri og skole.jpg

På det øverste billede ses i venstre side mejeriet og malerens hus. I højre side ses Johanne Munks hus, som blev nedrevet nytårsaften 1951, derefter anes skolen. Nederst ses tømrerens hus og mejeriet. Billedet er fra 1920erne. 

Mette Munk.JPG 

Johanne Munks hus Bygaden nr. 39 som det så ud 7. april 1929. Mejeribestyrer Lyndrups tvillinger blev konfirmeret denne dag. 

 Bygaden 29

Ægteparret Munck boede i huset. Han var musiker. Datteren Johanne boede sammen med forældrene. Johanne gjorde rent på skolen omkring 1920.

bageren.jpeg

Billeder er fra slutningen af 1960erne, hvor der stadig var bagerforretnig i nr. 17

Bygaden 38.jpg

Fjellerup Bygade 38.

Luftfoto 470.JPG

 Luftfoto fra rydset ved Strandvejen. Billedet fra starten af 1960erne.