1960 7. kl

Slående lærer Munk

Fra venstre ses: 2. karsten Broberg, 3. Palle Greve, 4. Mogens Adamsen, 5. William Jensen, 6. Kurt Fløjborg, 7. Conny Andersen, 8. Inge Stuhr, 9. Thorkild Olsen, 10. Ivan Jensen, 11 Niels Aabenhus, 12. Poul 13. Lis Andersen, 14. Ulla Petersen, 15. Tove Jensen, 16. Aase Thomsen. 17. Sigrid Petersen, 18. Kirsten Knudsen, 19 Minna jensen