Fjellerup Østergård

I 1995 blev hovedbygningen til Fjellerup Østergård nedtaget for at blive flyttet til Frilandsmuseet i København, hvor den blev genopført i 1997. De tidligere avisbygninger var i forvejen opført på Frilandsmuseet i 1965 og 1988.

Billedet ovenfor: Fjellerup Østergårds hovedbygning på Frilandsmuseet

De ældste dele af den flyttede hovedbygning er fra 1752. Men en skriftlig kilde nævner Fjellerup Østergård allerede i 1464.

Den ryddede grund blev derfor i 1996 undersøgt arkæologisk, for at finde tegn på endnu ældre bygninger. Der blev fundet rester af bygninger, der har ledt til rekonstruktionen af de tre faser.

Der fandtes også mange enkeltgenstande fra gårdens tidligere historie. De fleste ting stammer fra 1550 – 1750.

Fase I Ca. 1450-1550

Hus og sandsynlige produktionsbygninger

Grundmuret bygning. Af marksten og måske teglsten til enkelte detaljer. Udvendige mål Ca. 7 m x 12,5 m.

1 m brede fundamenter af kampesten. Fuld kælder. Der var ingen spor af indgang, men den har sikkert været fra vestsiden. I eller 2 stokværk (etager).

Der må også have været produktionsbygninger, men de har ikke efterladt sig spor (tegnet med svagere farve).

Kan ses: Kælderen med et lille stykke pigstensbrolagt gulv bevaret i nordøsthjørnet. Bevaret er også størstedelen af kælderens østlige væg, østlige halvdel af nordvæggen samt sydvesthjørnet.

Fase 2 ca. 1550 – 1650 Trefløjet anlæg.

Vestlængen. Ca. 6,5m x 15 m. Spinkelt kampestensfundament med en ovnanlæg.

Nordlængen. Udvendige mål 7,5m x 12m. Kraftig fundament. Højtliggende kælder med ydermure af kampesten. Udvendig trappe centralt på bygningens sydside. Pigstensbrolægning på kældergulvet. Flere rum.

Ilsted opad østgavlen.

Tilbygget en forbindelsesbygning mellem nord -og østlængen. 19m langt med kraftig fundament.