Åsbjergvej 3

Huset blev bygget i 1913. I 1918 køber skræddermester Jens Aksel Danielsen huset og indretter herreekvipering. Han havde ansat 1 svend, 1 lærling og 2 damer til hjælp i skrædderiet og forretningen. Da Danielsen døde i 1971 ophørte forretningen. I 1982 købte kroejer Bodil og Gunnar Jeppesen huset af Elisabeth Marie Jørgensen. I 2005 flyttede de nu pensionerede kroejere på plejehjem I Grenå. Og huset blev overtaget af deres barnebarn Morten Hjorth.