Byhuse i Fjellerup

Her er historien om de fleste huse på Fjellerup Bygade og Kanneshøjvej.

Første gang man får et godt indblik i Fjellerups befolkning er ved folketællingen i 1787. På den tid består en landsby normalt af en lang række gårde, som huser de fleste mennesker, men i Fjellerup bor der i 1787 180 mennesker, hvoraf de 75 bor på gårdene, mens der bor 85 mennesker, som står noteret med andre erhverv såsom væverkone, skibstømmermand, skomager, skrædder, snedker, træskomand, smed, hyrde og tjener.

Smeden, der var eneste nødvendige håndværker i bondesamfundet, var altså i Fjellerup suppleret med træskomand, bødker, skrædder, væver, maler, købmand og skomager.

Specialiseringen i landbruget gav med årene plads til småhandlende og småhåndværkere, som havde haft held til at udbygge erhvervet, således at det blev en hovednæringskilde, og flere skabte en forretning med udstillingsvinduer. De nye erhverv udfyldte de sidste grunde langs Bygaden og skabte siden hen sidegaden Åsbjergvej.

Nedenstående tekst om Fjellerups huse er skrevet af Bent Sølyst på baggrund af samtaler med Gudrun Jacobsen og Jonna og Leif Hyllested. Samt ved gennemlæsning af Johannes Åbenhus´ optegnelser.

Teksten har været trykt i Fjellerup Guiden over en 3 årig periode fra 2007-2009. I 2007 er de bygninger hvori, der har været erhverv beskrevet. I 2008 er gårde og større bygninger beskrevet. I 2009 er de resterende huse, der er bygget før 1950 beskrevet.

 

Er du bekendt med ændringer, der er sket eller tilføjelser hører vi gerne fra dig.