Fjellerup Kirke

Det meste af kirken, kor og en del af den østlige fløj, er bygget omk. år 1200, den store kirkebygningstid i Danmark. et kvaderarbejde (en kvader er en tilhugget, firkantet blok som regel i granit anvendt til ydermure) udført med spidshammer og håndkraft af egnens bønder.

Kigger man nærmere på sokkelstenenes rækker, finder man afbrydelser på nord- og sydsiden, hvor de to indgange – en for mænd og den anden for kvinder – har været. Udtryk for ligeberettigelse, tja… kvindernes indgang var den nordlige skyggeside, den varme sydside var forbeholdt mændene.

Kirken er senere udvidet mod vest med groft murværk, i  det sydvestlige hjørne ses kæmpestore kampe- sten, nogle af grundstenene rager nogle steder langt ind i kirkerummet.

Endnu senere er våbenhus og tårn bygget til af munkesten og rå granit.

Døbefonten i granit hører sandsynligt til kirkens ældste tid, den er smuk og enkel, øverst prydet med en tovsnoning.

Prædikestolens indskrift fortæller, at Christopher Mikkelsen og dennes hustru Dorthe Juul fra Fjellerup Østergård skænkede denne til kirken år 1592.

Alterbilledet er fra kirkens restaurering i 1959. Alterbordssiden, et smukt træskærerarbejde med neg og vinranker er udført i 1901 af den lokale lærer A. Ring.

Mange af de navne, som optræder i forbindelse med bl. a. prædikestol, alterkalk og forgyldte jerndøre, er knyttet til hovedgården Østergård, i et skøde fra 1760 omtales kirken som hørende til denne gård, som i dag er flyttet til National museet i Brede

I våbenhuset er en nedslidt ligsten anbragt, men i korgulvet læses på en mindre ligsten, at her hviler bl.a. Frederica Sofie, født 1783 og død 1788. Skikken at begrave i  selve kirken varede til omk. år 1800. De smukke forgyldte jerndøre ved indgangen til kirken sad oprindelig ved indgangen fra skibet til tårn- rummet. Her var der dengang et gravkammer.

 

Dette er et glimt af kirkens historie, prøv et besøg i kirken, som er åben hver dag fra solopringning, de mange interessante oplysninger kan studeres nærmere i en folder, som kan købes i våbenhuset.

Vil du vide mere om Fjellerup-Glesborg Pastorat klik på billedet.
Hvornår der er Gudstjeneste henvises til Kalenderen.