Kanneshøjvej 1

Huset er bygget i 1904 og om og tilbygget i 1969. Ester Hjorth, har siden 1946 og til ca. år 2000, drevet sin forretning Manufakturhuset . Hun arvede den efter sin moster Karen Marie Jensen. Hun startede forretningen op omkring år 1900 som en filial under en manufaktur i Vivild. Inden den tid havde der i mange år været systue med en ansat direktrice og flere elever. (Se under gamle billeder fra Fjellerup). Det var meningen at Karen Maries søstersøn Johannes Sørensen skulle arve efter Karen Marie, men han omkom ved en ulykke og Ester overtog forretningen. Hun var gift med Jens Hjort. I dag er huset lejet ud til Folkekirkens Nødhjælp.