Beskrivelse af cykelruter

Blå rute. Ca. 10 km

Udgangspunkt er p-pladsen ved Bøsholmsstien.

Du følger stien mod Bønnerup langs skovkanten. På denne strækning er der flere skilte med oplysninger om lokaliteter som Troldeskoven, skanser fra 2. verdenskrig og gamle æltesteder fra et nedlagt teglværk. Ruten fortsætter ind i skoven forbi Chokoladebakken og Køkkenmøddingen. Ruten vender tilbage til stien langs kysten og slutter ved p-pladsen.

  Grøn rute 12 km

Udgangspunkt er p-pladsen ved Fjellerup Østergård.

De første km er på asfaltvej. Den midterste del af ruten er grusvej, der enkelte steder kan være løs. Resten af ruten foregår på god skovvej.Fra Fjellerup Østergård kører du gennem byen. Husene viser ikke tegn på, at der tidligere var ni forretninger i denne del af byen. Fortsæt ud ad Åsbjergvej, hvor du efter stigningen kan nyde den flotte udsigt over byen og stranden. Ved det skarpe sving fortsætter du lige ud ad grusvejen og kommer forbi gårdene Hagenbjerg og Egeballe. Ved Egeballe drejer du til venstre ind mod Meilgårdskoven og passerer det specielle naturområde “De sure buske”, som er et område bevokset med lyng og enebær. Herefter går turen tilbage til Fjellerup Østergård gennem Overskoven. Ruten følger en fin skovvej, indtil du kommer til den gamle Fjellerupvej.

Rød rute. Ca. 24 km

Udgangspunkt er Fjellerup Østergård. Det meste af turen foregår på grusvej og skovvej.

På den første del af turen frem til Meilgårdskoven følger du grøn rute. Derefter følger du de røde skilte og kommer til stien, der er anlagt på Gjerrildbanens nedlagte banestrækning. Ruten går gennem Tranehuse og krydser Kastbjergvej. Herefter drejer du væk fra banestien og følger vejen til Meilgård Slot. Du passerer uden om Slottet og kører gennem skoven ud til kysten. I skovkanten langs kysten går turen til Fjellerup Strand. Ved Campingpladsen kører du tilbage til Fjellerup by, og turen afsluttes gennem byen.

  Sort Rute ca. 45 km

Udgangspunkt ved p-pladsen ved Fjellerup Østergård.

Turen følger grøn og senere rød rute indtil du kommer til Tranehuse. I Tranehuse fortsætter du ad Gjerrildbanens nedlagte banestrækning forbi Hemmed og videre mod Gjerrild. Lige før Stokkebro drejer du fra banestien og lægger vejen om ad Nordsøstien til Gjerrild Nordstrand. På turen tilbage til Fjellerup kan du opleve, Djurslands nordligste punkt Stavnshoved. En moræneklint på 35 m. I Bønnerup er en lang række huse bygget på havstokken og i læ af havnen er der dannet sandrevler, som udgør et rent Eldorado for badegæster. Efter Bønnerup  passerer du Skærbækhest, en fladvandet næsten fjordlignende kyst. Den flade strand strækker sig langt ud i Kattegat og er et fortrinligt ynglested for fladfisk. Tilbage i Fjellerup passerer du det gamle fiskerleje, hvor der blev landet fisk på den åbne kyst.