Fjellerup Bygade 6

Den første smed var “Sørensmeden”. Når man kom med en opgave til ham, sagde han altid. “Hvis det er vanskeligt – så kan jeg sagtens lave det, men hvis det er helt umuligt, så kan jeg jo ikke. Her havde Smedemester Karl Pedersen i mange år sin smedeforretning. Men da han blev syg solgte han til Oluf Jensen, og købte i stedet for Bygaden nr. 3 som lå lige overfor. Smed Jensen var en rigtig landsbysmed, som drev maskinforretning og reparerede markredskaber for byens landmænd. Ud mod gaden stod der en ESSO tank, hvorfra han solgte benzin. I mange år var smed Jensen sognerådsformand. Oluf Jensen overlod smedjen til sønnen Albert Jensen. Han solgte i 1974 ejendommen til Djurslands Bank og fandt andet arbejde.I 2009 lukkede banken og huset blev købt af Mads Krause, som ombyggede banken til beboelse og efterfølgende lejede det ud.