Kanneshøjvej 6

Huset er et gammelt bindingsværkshus, der tidligere hørte under Østergård. Omkring århundredeskiftet boede Marie og Adam Frost Petersen i huset. AFP var ringer og graver ved Fjellerup kirke. Efter dem overtog Sofie og Jens Kristian Hyllested huset. JKH var i flere år daglejer ved Østergård, men arbejdede også hos fisker Peder Hansen. I nogle år arbejdede Jens Kristian som bælgtræder, indtil kirken i 1927 fik elektricitet. Deres søn Annæus overtog huset. Han døde i 1965. I mange år boede enken Ellen Hyllested her sammen med sønnen Henning. Da Ellen døde i 2009 blev huset sat til salg. I 2010 købte Kira Juul Nielsen huset og lagde nyt stråtag på huset.