Truede fugle

Vandhuller, våde enge og strandenge har længe været i kraftig tilbagegang, og det rammer det åbne lands fugle

Landet fødes ud af tåge, is og smeltevand, der klukker, risler, strømmer ned ad bakker, over veje, flytter grene, sand og sten og strømmer videre nedad mod den nærmeste å.

Cykler man i denne tid gennem regnen i Kisserup Enge, kan man være heldig at høre et pludseligt forårsskrig i tågen:”Dut dui – dut dui.”

Tre sorthvide fugle med brede spatelformede vinger flyver adræt forbi, livsglade viber fuld af forårets kraft. Endelig er de her.

Sangglade forårsbebudere som viben og lærken er med lyset også på vej.

Kisserup Enge i det sjællandske er med sine mange småsøer og vandhuller et godt sted at være for det åbne lands fugle som stæren, sanglærken, agerhønen og viben.

Desværre har vandhuller, våde enge og strandenge været i kraftig tilbagegang de seneste 50 år, og det er gået ud over bestanden af det åbne lands fugle.

Siden 1970’erne er den danske bestand af viber faldet fra 100.000 ynglepar til under 20.000, og den glade forårsbebuder er blevet et sjældent syn.

Tal fra Dansk Ornitologisk Forening viser, at vi har mistet fire ud af fem viber, fem ud af seks agerhøns og flere end halvdelen af lærkerne ude på markerne.

Men det er muligt at hjælpe.

Særligt landmænd og andre jordejere kan være med til at skabe flere levesteder for viben og flere af det åbne lands fugle.

Det kan gøres ved at undlade at dræne og pløje fugtige lavninger. Det kan gøres ved at lade vårafgrøder indgå i sædskiftet.

Det kan gøres ved at markere vibe- og lærkereder på marken med et flag 10 skridt borte, så traktoren kan køre udenom.

Og ved at pløje, harve, så og tromle i et hug, så reder kan være i fred efter forårets jordbearbejdning.

En del af arbejdet i Nationalpark Skjoldungernes Land går ud på at støtte afgræsning af enge og strand-enge og etablere flere vandhuller i det åbne land.

Viben, som flakser i regnen over Kisserup Enge og skriger det spæde forår ind, minder os om det store arbejde, som vi alle sammen bør være med til at udføre, for at sikre en rig, vild og mangfoldig natur både i og uden for nationalparkerne.

Malene Bendix er formidlings- koordinator i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Set i Kristeligt Dagblad

Vil du læse mere om de 2 fugle så kan du det her:

Naturhistorisk Museum – Lærke

 

Dofbasen – Vibe