Gamle gravsteder

Gravsted nr. 713 – Erhardt Møllers familie


På sydsiden af Fjellerup Kirke i næstsidste række gravsteder ud mod markerne og i nærheden af ”bagudgangen” fra kirkegården står en høj gravsten af marmor med følgende navne:

Cecilie Møller født d. 26.12.1907 og død d.23.05. 1936

Erhardt Møller født d.02. 12 1906 død d.28.03. 1967

Per Møller født d. 23.05. 1936 og død d.06.02. 1937

Hvis man kigger nærmere på de forskellige datoer vil man opdage hvilken tragedie, der skjuler sig bag dem.

Cecilie dør i forbindelse med fødslen af Per og drengen dør knap 9 måneder senere af lungebetændelse.

Han var ellers sat i pleje hos Erhardts ældste søster, Pouline, der var sygeplejerske, men på det tidspunkt, 1937, kunne der ikke stilles meget op mod lungebetændelse.

Samtidig med disse begivenheder måtte Erhardt også stå for driften af den røde ca. 300 år gamle bindingsværksgård på Fjellerup Bygade 1.

Til at hjælpe sig med husholdningen og driften af gården bad han sin yngste søster, Ellen og hendes mand, Niels om at hjælpe sig, hvilket de så gjorde lige til Erhardt døde.

Som sin far Peder Møller havde Erhardt en del tillidsposter, idet han allerede i 1928 sammen med andre unge startede Fjellerup Idrætsforening, som han gennem årene fulgte tæt. Derudover var han en årrække formand for Fjellerup Mejeri.

Erhardt Møller var en utrolig vellidt borger i Fjellerup og udadtil virkede han glad, men af og til oplevede hans nærmeste, hvordan han undertiden forståeligt nok havde sine nedture – livet havde ikke altid været god ved ham.


Erhardt Møller yderst til højre, med forældre og søskende. Til venstre for Erhardt står den nævnte søster Ellen.

Gravsted nr. 407 – Peder Møller

På sydsiden af Fjellerup Kirke ud for kirkens tårn står en høj gravsten af marmor med navnene:

Peder Møller født d.10. maj 1867 og død d.15. juni 1951. Samt Maren Møller født d.2. september 1875 og død d.12.september 1932.

Peder Møller var landmand og drev i mange år den røde, firlængede bindingsværksgård på Fjellerup Bygade 1. (Vestlængen, lo og lade, blev væltet af en stærk storm i nov. 1981). Gården overtog han efter sin far Peter Møller Pedersen, der i sin tid havde overtaget fra sin far- altså en slægtsgård.

Foruden gården havde Peder Møller mange andre gøremål, idet han i årenes løb bestred mange forskellige tilidsposter f. eks.  i Fjellerup – Glesborg kommunalbestyrelse, sad i bestyrelsen for slagteriet, var medlem af bestyrelsen for Fjellerup Mejeri og sad i flere andre bestyrelser.

Et andet karakteristisk træk hos Peder Møller var, at man hver eneste søndag og helligdag kunne se ham på vej til gudstjeneste altid med høj hat og stok.

Familiemæssigt oplevede Peder Møller flere meget dramatiske tildragelser. Han var ganske ufrivilligt gift 3 gange.

Første gang med Anne Mette Pedersen med hvem han fik en dreng, Johannes.  Efter 4 års ægteskab døde Anne Mette imidlertid i 1892, 24 år gammel.

Peder Møllers kone nr. 2 var Pouline Rousing Andersen. De fik sammen drengen Peter. Kun gift ganske kort tid døde Pouline i 1900, 23 år gammel.

Peder Møllers tredje kone var Maren Emilie Rousing Andersen, med hvem han fik børnene Erhard, Pouline, Edith og Ellen. Maren døde 1932, 57 år.

I begyndelsen af 1930’erne slap Peder Møller tøjlerne og overlod gårdens drift til sønnen Erhardt Møller.

På billedet siddende: Maren og Peder Møller

Børnene stående, fra venstre: Pouline – Edith – Peter – Ellen – Erhardt