Fjellerup Bygade 25

Dette er Fjellerup gamle skole. Skolen blev bygget i 1896 med 2 klasselokaler beregnet til 2 klasser. I 1906 blev den udvidet til en skole med 4 klasser. Før den havde der ligget en bindingsværksskole. Den var stadig i brug dog kun som brændeskur og et fælles toilet rum for drenge og piger. Der har sikkert også været toilet for lærerfamilien. Ifølge Johannes Åbenhus blev den første skole i Fjellerup omtalt allerede i 1676, idet der i Fjellerup oprettedes en dansk skole, ved at Anders Sørensen Busse testamenterede 100 sletdaler af hvis renter en god dansk skolemester skulle lønnes. Johannes Åbenhus husker fra sin skoletid, at lærer Anders Ring var ret svagelig i sine sidste år. Han blev bistået af sin datter Kristiane. Hun blev gift med skoleinspektør Bjerregård fra Skive. Når han kom på besøg i Fjellerup, hjalp han også med undervisningen. Men det var børnene ikke så glade for, da de syntes, at han var lidt for skrap. Han ville gerne bruge stokken eller håndfladen lidt for tit. Det var de ikke vant til hos lærer Ring. Han sad mest i sin kurvestol og røg langpibe. Det hændte af og til, at den faldt på gulvet, så han vågnede. Så måtte de, der sad forrest, samle den op til ham. I 1921 blev Karl Eske Nielsen fra Veggerslev ansat. Han var førstelærer, indtil skolen lukkede i 1955. Han nåede også at virke nogle år på den nye skole ved Strandvejen, inden han på grund af alder og sygdom måtte søge sin afsked. Han døde i 1962.

Privatboligen blev beboet af skoleinspektør Gunnar Møldrup. Han boede her til 2004. Boligen ejes i dag af Ole Larsen. Skolelokalerne blev i 1956 ombygget til en lejlighed, hvor flere lærerpar boede til leje, og loftslejligheden blev brugt af forskolelærerinden. Den vestlige ende af skolen med tilhørende udhus blev i 1975 købt af lærerparret Johanne og Asger Neimann, der samme år foretog en større ombygning.

 

Indtil 1956 hørte der 5000m2 have til førstelærerens embede som en del af lønnen. Ved kommunens salg i 1975 blev haven delt i 2 matrikler. En af førstelærer Nielsens elever – nu afdød – har fortalt, at han har gravet meget i urtehaven. Når der var uro på de nederste skolebænke, faldt dommen hurtigt: “Så kan du gå ud og tage spaden.” Sådan klarede man disciplinproblemer dengang!