Andre billeder

Fjellerup Østergård lige
efter 1952.


Laden ved Fjellerup
Østergård  år ??


Laden ved Fjellerup Østergård
ca. 1915


Samme som ovenstående. Køerne
gennem hjem. år ??


Skovfogedhuset i
Meilgårdskoven. År ??


Fjellerup Vandmølle. År
??


Lunøegården set fra Fjellerup
Bygade. År ??


Fiskerhus på Fællesvejen P.C.
Hansen rev huset ned i 1924 og byggede et nyt nærmere stranden.


Skjælbækhuset. Lå tidligere i
Meilgård Skov. Huset lå på grænsen mellem Glesborg og Fjellerup Sogn. Deraf
navnet. Huset brændte i år ??


Foto af postkort.


Maleri af Fjellerup Mølle før
1916. Ejet af Lunøe-familien.