Fjellerup Bygade 3

Huset er bygget i 1890 af Rasmus Overgaard. Huset blev købt af den tidligere smedemester Karl Pedersen og Marianne. Han havde i en menneskealder haft den gamle smedie på modsat side af vejen. Smeden arbejdede mest med brøndboring, men drev samtidig en af byens cykelforretninger i en lille tilbygning. Karl Pedersen døde i 1960 og huset blev solgt til lærerparret Ernstsen. Senere købte Jan Hjorth Rasmussen huset. I dag ejes huset af Allan og Lotte Rasmussen.