Kanneshøjvej 33

Huset har tidligere været en 3-længet landbrugsejendom måske fra 1825. I starten af 1900-tallet boede der en ved navn Møller, som havde en ko. Koen græssede på byjorden. Byen ejede lidt jord forskellige steder. Her fik Møller lov til at lade sin ko græsse. Han fik tilnavnet “Løjtnant Møller”, fordi han havde til opgave at tænde byens 3 petroleumslygtestandere. I 1940erne boede Jens Christoffersen her. I 1950erne var huset ejet af Skiffard, der kørte med dagbladet Djursland. I 1964 købte Sigvard og Anne Petersen huset. Sigvard døde i 1974, og Anne boede i huset indtil sin død, hvorefter sønnen Kristian Petersen/Slubberten  i 1989 overtog huset. I 2012 solgte Kristian Petersen til jette Munk Thomasen.