Årgang 1940

Skolebillede 1940.

Bagerste række fra venstre: 1. Jens Bakmand søn af Marius Bakmand Fj.Kær, 2. Knud Erik Madsen søn af mølleejer Madsen, 3. Karl Sørensen søn af gartner Sørensen Mejlgaard, 4. Jens Erik Sørensen bror til nr. 3, 5. Jørgen Lund søn af Palma Lund, 6. Eivind ?, 7. Gudrun frost Pedersen datter af Adam Pedersen Fj. Fælled, 8. Marie Thrue datter af Bernst Thrue, 9. Edel Terkildsen datter af gdr. Marius Terkildsen, 10. Inger Hansen datter af fisker Alfred Hansen, 11. Finn Thrue søn af fisker Marinus Thrue, 12. Peter Rasmussen søn af Kristian Rasmussen (Gunni), 13. Mary Nielsen gift med førstelærer K.E. Nielsen, 14. Karl Eske Nielsen førstelærer,

Anden række: 15. Elise Jensen datter af Viggo Jensen, 16. Lis Sørensen datter af gdr. Poul Sørensen, 17. Poula Christoffersen datter af fiskehandler Peter Christoffersen, 18. Niels Jensen søn af Anton Jensen Meilgaard Skov, 19, Plesner Monrad søn ag Georg Monrad, 20. Anker Rasmussen bror til nr. 12, 21. Erik Jensen søn af skomager Martin Jensen, 22. Ketty Frost Pedersen søster til nr. 7, 23. Dagny Steffensen, 24. Else Rasmussen datter af Stigård Rasmussen 25. Tove Hansen datter af fisker Hans Hansen, 26. Asta hansen opvokset hos karetmager David Jensen, 27. Orla Fogh søn af gdr. Valdemar Fogh, 28. Niels Nyhus Nielsen søn af førstelærer Nielsen, 29. Orla Krogh Pedersen adoptivsøn af hotelejer Niels Kristian Pedersen, 30. Hother Jensen søn af fiskehandler Tage Jensen,

Tredje række: 31 Mary Pedersen datter af Hans Steffen Pedersen, 32. Vita Ejlersen datter af gdr. Søren Ejlersen Fj.Mark, 33. Oda Jensen søster til nr. 18, 34. Ellen Jensen søster til nr. 15, 35. Gerda Jensen tvillingesøster til nr. 34, 36. Anne Lise Rasmussen søster til nr. 24, 37. Alice Hansen datter af fisker Anders B. Hansen, 38. Erna Krogh Pedersen adoptivdatter til hotelejer Niels Kristian Pedersen søster til nr. 29,  39. Holger Jensen 40. Finn Thøgersen adoptivsøn til fiskehandler Theodor Petersen, 41 Orla Jensen bror til nr. 30, 42, Egon Thommesen søn af fisker Martin Thommesen, 43. Erik Kristensen søn af Marinus Kristensen Fj. Fælled,

Resterende navneliste bortkommet