Åsbjergvej 8

Det er en tidligere landbrugsejendom, som blev bygget omkring 1916 og tilhørte Rasmus Andreasen, som var søn af Andreas Møller som havde ejendommen Fjellerup Bygade 2. Han solgte ejendommen på grund af alder og flyttede ned på Bygaden 17. Han solgte gården til Rasmus Jørgensen, som nogle år senere solgte til Marie og Anker Rasmussen. Under dem blev ejendommen delvis nedlagt som landbrug. En del af jorden blev herefter tilplantet. Noget blev dog udstykket til Søndermarken. Anker Rasmussen blev sognefoged efter Ejner Pedersens død, og i flere perioder var han medlem af Fjellerup-Glesborg Sogneråd. Marie døde i 1976 og Anker Rasmussen giftede sig i 1977 med Thea. Da Thea døde i 1991 blev jorden delt mellem hendes børn. Jørgen fik den jord, der var beplantet med skov, og Bodil fik ejendommen. Bodil og Tom Christensen ejer i dag ejendommen.