Voldsted i Skovgård

Voldstedet ved Skovgårde ca. 3 km. vest for Fjellerup på Norddjursland er overordentlig velbevaret.
Det består af en firesidet, rektangulær og ca. 70 x 42 m. stor borgbanke orienteret N-S og Ø-V som hæver sig indtil 3,5 m. over bunden af den omgivende voldgrav, som oprindeligt har været vandfyldt. Når man kommer til stedet sker adgangen gennem lågen  ved voldgravens sydside, hvor der også er opsat et informationsskilt.

 

Er formodentlig bygget i 1500-tallet, og er senere kommet under Fjellerup Østergård.