Fjellerup Bygade 2

Byens torv blev ved en højtidelighed under en sommerfest navngivet: “David Jensens plads.” Det er et hyggeligt hjørne med springvand og borde bænke, samt flagstang, der bruges til flagning ved alle festlige lejligheder. Hele december måned pryder et smukt juletræ pladsen.

Det var stedet, hvor der indtil for få år siden stod en villa kaldet Spar 2. Villaen blev bygget af afdøde karetmager David Jensen, og det husede mange forskellige folk, bl.a. var der i flere år barbersalon ved Fjeldfort, og senere ved Eigil Jensen. I en sidebygning dertil boede Davids søn Hartvig. David Jensen byggede huset i 1918. Inden da havde der ligget en gammel 3-længet gård tilhørende Anders Møller. Gården blev revet ned ca. 1916 og flyttet til Åsbjergvej 8 (se gamle billeder på Bygaden).