Borgerforeningen

Foreningens opgaver består af tilrettelæggelse af forskelligartede arrangementer, projekter, og som forbindelsesled mellem borgere og kommune.

I øjeblikket er en af vore største opgaver udgivelsen af den årlige Fjellerup Guide. Men stadig flere arrangementer optager vores tid. Her henvises til Aktivitetskalenderen. Foreningen står for Flagallènen samt vedligeholdelse af bænke og informationstavler i byen. Byens tennisbane vedligeholdes af Borgerforeningen.


 

Decembers fællesspisningen blev igen en kæmpesucces

Fællesspisningen blev igen en kæmpesucces. Dejlig flæskesteg med sprød svær og selvfølgelig ris a lamande til dessert. Onsdag aften var salen helt fyldt og torsdag havde 60 mennesker fundet vej til Aktivitetshuset. Det vil sige at ca. 180 mennesker er blevet bespist af Team fællesspisning. Godt gået.

Se billeder fra torsdagens fællesspisning her

Der er ingen spisning i januar måned. Tilmelding til fællesspisningen den 7. februar kan ske den 11. januar fra kl. 11.

For tilmelding ring eller sms til Bente Juul på mobil 5124 7536 eller til Thorbjørn på mobil 3054 6617.

Vi ses

Mange hilsner
Team fællesspisning, Fjellerup


 

Borgerforeningen har nu afholdt årets generalforsamling.

Se billeder fra generalforsamlingen her
Læs formandens årsberetning 
her. Referat følger, når bestyrelsen er blevet konstitueret.


 

Anders Enggaard og Bent Sølyst bestyrer denne del af hjemmesiden som hører under Borgerforeningen. Har du forslag eller rettelser til opsætningen så send dem til mail: andersenggaard@hotmail.com eller til bes@pc.dk