FJAS – FJELLERUP AMATØR SCENE

FJAS – FJELLERUP AMATØR SCENE

Du er altid velkommen til at kontakte FJAS
Formand: Sanni Juul Hellmann, 4161 4494, sannihellmann@hotmail.com
Kasserer: Dorte Kjeldsen, 2298 5801, dorthekjeldsen@outlook.dk
Sara Ellesøe Hansen tlf.: 21272583, sara.e.h@hotmail.com