1960 5. kl

Bagerst står lærer Leif Hyllested

Fra venstre ses: 2??, 3. gert Jensen, 4. Knud Villesen, 5. Jørn Pedersen, 6. Hans Rasmussen, 7. Jørgen Bjerg, 8. Flemming Andersen, 9. Lene Monrad, 10. Bente Sørensen, 11. Vagn Thomsen, 12. Holger Skov, 13. Else Nielsen, 14. Lillian Jensen, 15. Bent Richelsen, 16. Ella Ågård, 17. Veronika Jensen, 18. Birgit Hansen, 19. Gerda, 20. Karna Skipper, 21. Conny Jensen, 22. Kirsten Jacobsen, 23. Karin Nielsen