Roser i Fjellerup

Fjellerup forsøger sig som en blomstrende by – ”Rosernes Landsby”.

Gennem flere år har flere borgere henvendt sig for at høre, om man ikke kunne gøre Fjellerup til en flotter by. Alle har været enige i, at noget kunne gøres, men ingen har haft ideer og mod til at tage fat på opgaven. Da Tirsdagsklubben i Fjellerup i efteråret 2013 var på tur til Nordtyskland opstod ideen om at gøre Fjellerup til en blomstrende by – Rosernes Landsby.

 En arbejdsgruppe bestående af Grethe Degn, Freddy Juul og Bent Sølyst påtog sig opgaven om at skaffe penge til projektet. Velux-fonden har bevilget 10.000 kr. til arbejdet i anerkendelse af ældres aktive indsats for by forskønnelse og de 3 er nu i gang med i samråd med husejerne at udvælge roser i den rigtige farve. De steder, hvor man ikke kan plante roser direkte i jorden, bliver roserne placeres i plantekasser. Desværre er der ikke økonomi til at plante roser i hele byen. Gruppen har derfor valgt at starte med Kanneshøjvej og Fjellerup Bygade, så langt som økonomien kan strække.  Men arbejdsgruppen håber , at ideen bliver så stor en succes, at det i løbet af næste år bliver muligt at plante roser i de sidste gader og på det sidste stykke af Kanneshøjvej og Fjellerup Bygade..

Indtil videre har gruppen kun modtaget positive reaktioner fra husejerne, så vi ser frem til en sommer med mange roser i byen. Gruppen retter en stor tak til Veluxfonden, fordi den kunne se værdien i arbejdet.

Efter påske vil en gruppe fra Tirsdagsklubben gå i gang med at plante roserne. Arbejdsgruppen har desuden påtaget sig at hjælpe til med pasningen af roserne.

LOKALAVISEN OM FJELLERUPS ROSER.

Fjellerup: Rosernes Landsby

Mariager er Rosernes By, men Fjellerup vil være Rosernes Landsby

Af Anette Bonde

Conny og Johannes Hougaard bor på Kanneshøjvej i Fjellerup. Her et godt stykke hen på sensommeren lyser roser op i bedene uden for deres hus. Nogle af dem har de haft i mange år, og de nyder de smukke og gavmilde blomster, der bærer blomst så længe. Men sidste år kom nye til, da en gruppe under byens Tirsdagsklubben fandt på, at Fjellerup skulle være Rosernes Landsby.

Roser fra 1970

De ‘gamle’ roser uden for huset er fra 1970. De er af arten “Snehvidtsen” . De er rimelig hårdføre, fortæller Johannes Hougaard. Han har selv lavet stiklinger og fået dem i god drift. Det gode ved dem er, at de ikke er så slemme til at stikke, smiler han.

Han er glad for at have fået roser af Tirsdagsklubben.

“Det er et rigtig fint initiativ. Og så er der endda nogen, der kører rundt og vander dem.”

Penge fra Velux fonden

Det er Bent Sølyst, Grethe Degn og Freddy Juul Nielsen, der fra Tirsdagsklubben gik i gang med at sprede roser rundt i Fjellerup. Det startede sidste år med plantning af 110 roser og i år 100, det vil sige tilsammen 210 roser fordelt i bede og krukker i Fjellerup. Begge år er man blevet støttet af Velux Fonden med 10.000 kroner.

Den lille tre-mands gruppe har plantet roserne, og så sørger de for vanding og klipning efter behov. Pasningen er det mest Grethe Degn og freddy Juul, der sørger for, oplyser Bent Sølyst.

Der er blevet plantet roser på hele Kanneshøjvej og Fjellerup Bygade, og man er gået i gang på Åstrupvej og Strandvejen.

Folk er selv gået i gang

Det er midt i september, og der er stadig mange flotte roser i byen, konstaterer Bent Sølyst.

“Det var lidt skuffende det første år. De 110 roser synede ikke af meget, men nu er de blevet større og flere roser er kommet til. Nu begynder det at ligne noget”

Flere steder er folk også selv gået i gang og har plantet roser.

Initiativet er blevet bemærket rundt omkring.

“Det er meget glædeligt at høre, når jeg kommer ud i andre sammenhænge, at folk så siger om Fjellerup: det er jo rosernes landsby.”

Publiceret: 23. September 2015 18:00