Strandparken

I november 1968 – få år efter at Kastbjergvej, vej 547, var anlagt –  sælger  Holger Pedersen (bedre kendt som Holger Post) et ret stort areal beliggende syd for Kastbjergvej (den tidl. tankstation)  til mekaniker Max Jensen.

Foranlediget af dette, eller måske på grund  af  sin  alder eller at jorden var blevet delt af Kastbjergvejen sælger Holger året efter – 1969 – resten af jorden til daværende Nørre Djurs Kommune, som byggemodner arealet og i løbet af 1969/70 bliver de fleste grunde i den ældste del af Strandparken solgt.

Navnet Strandparken er blevet til ved en tilfældighed, idet håndværkerne, der arbejdede på arealet, jo skulle have en ”aflæsningsadresse” til deres materialer. STRANDPARKEN, et meget flot navn til et areal, der ifølge gamle matrikelkort hørte til skolen i Fjellerup – altså den såkaldte Degnelod.

Det første hus i området blev færdiggjort til indflytning allerede i 1970, men herom senere.

Overraskende er det at tænke på, at udstykningen og bebyggelsen Strandparken er den måske største samlede udvidelse af Fjellerup nogensinde.

I det følgende en kort gennemgang af de enkelte huse og deres beboere:

Strandparken 1

bygget 1972 til Valdemar Appelby, tidl. ejer af Løgholm på Fælledvej. solgt af Dagmar Broberg – Valdemars datter – i 1981 til Keld Gorecki.

Strandparken 2

bygget 1973 til Hjørdis og Alfred Jensen, tdl. ejer af ejendom i Fjellerup Kær sælger i  2008  til  Stinna  Aabenhus  og Jesper Friis, der p.t. har 2 små børn. Stinna arbejder i børnehaven i Vivild og Jesper arbejder som elektriker hos Grundfos.

Strandparken  3

bygget i 1971 til  Johs. Clausen . – tidl. plejehjemsleder sælger i 1977 til Johan S. Rosing – tidl. lektor og skolebogsforfatter – redigerede bl.a. Gyldendals Historiske Atlas. I 1992 sælges huset til Lilly og Svend Bønnerup

Strandparken 4 – har siden 1971 været hjem for Rosa og Bjarne Andersen og deres børn Lene og Klaus. Rosa og Bjarne arbejdede i mange år på Vivild Bogtrykkeri. Bjarne har deltaget ivrigt i Fjellerups foreningsliv – idrætsforeningen – og optrådt på de skrå brædder i FJAS (Fjellerup amatørscene).

Strandparken 5

Bygget 1970 til Rigmor og Aksel Christensen (tidl. ejer af landejendom nær Lystrup/Vivild)Sælger til elektriker Peter Tylvad, der efter kort tid sælger i 2005 til Inge og Gert Frederiksen – tidligere landmænd i Stenvad Hede

Strandparken 6

Bygget 1972 til Dorthe og Svend Aage Mathiesen – Dorthe har ud over egne børn, Carsten, Annette og Thomas, passet børn fra flere familier – en periode arbejdede Dorthe i en børnehave i Ørum.  Svend Åge var lærer ved Fjellerup Skole fra 1965 til 1991(Fjellerup Skole lukkes) og indtil 2000 ved Ørum Skole. Svend Åge er en dygtig harmonikaspiller og har i den egenskab bl.a. spillet gennem mange år i FJAS’s husorkester. Svend Åge er desuden en særdeles ivrig lystfisker og har en overgang været leder af en lille fiskeklub for børn.

Strandparken 7

Bygget i 1971 til Th. Thomsen – tidl. lærer i Mastrup/Grenaa – lærer Thomsen begrundede byggeriet med, at han med sin høje alder havde regnet med, at Vorherre havde kaldt ham hjem, men da det ikke lod til at være tilfældet, måtte han hellere bygge. Huset sælges i 1977 til Randi og Bjarne Knudsen. Han var grundlæggeren  af B.K. Teknik i Nørager og primus motor i oprettelsen   af  industrivirksomhederne samme sted .

I 1983 købes huset af Karna og Erik Aabenhus, der sælger det I 2005 til Annette og Michael Mogensen, der har 2 børn, Cecilie og Mikkel. Annette drev i nogle år kiosken ved tanken, men arbejder nu ved Dancenter Norddjursland (et sommerhusudlejningsfirma) og ved Vaffelbageriet på Klitvej. Michael har bl.a. kørt varer ud for XL-byggemarked i Vorup ved Randers.

Strandparken 8

Bygget 1970 til Jens Nielsen – tidl. uddeler i Ramten

I 1977 sælges huset til Ib Eriksen – et barnebarn eller oldebarn af Edvard Eriksen – billedhuggeren, der skabte Den lille Havfrue. I 1984 køber Grethe og Knud Friis huset. Grethe og Knud har 3 piger, der alle er voksne.

Strandparken 9

Bygget 1972 til Esther og Jens Hjorth – ejere af Fjellerup Manufaktur hus. Esther passede butikken, Jens arbejdede som smed på Pindstrup Mosebrug. Sælges i 2006 til Else Hjorth og Preben Thorvig – Else er Jens’ brordatter. I 2018 sælges huset til Einer Ib og Inger Post.

Strandparken 11

Bygget 1971 til Albert Hjorth. Købes i 1989  af Ulla og Bent Haumann. Bent har arbejdet mange år på Molsfærgerne. Til familien hører 2 piger, der begge er voksne.

Strandparken 13

Bygget i 1972 til Gerda og Vagn Thomsen. Gerda arbejdede i nogle i en skobutik i Grenå, indtil sygdom tvang hende til at standse. Vagn arbejdede i mange år for Dansommer / Novasol. Parret har en søn, Kjeld, der arbejder ved TDC. Solgt i 2010 til Ninna S. R. Jensen

Strandparken 15

bygget i 1976 til Lisa og Preben Thomassen – tidl. Strandens Ejendomsmægler. – nu E.D.C. Lisa og Preben havde 3 børn, Lone, Lars og Thomas, der alle er voksne. Lars døde desværre som ganske ung.

Strandparken 17

Bygget 1971 til Inge og Thorbjørn Knudsen.   Inge er uddannet som butiksmedarbejder og arbejdede en tid bl.a. i Fjellerup Brugs. Senere forlod hun faget og var beskæftiget med ældrepleje.  Thorbjørn sejlede en del år som radiotelegrafist, men sluttede sin karriere med at sejle på kystruten i Grønland. På en af sine sidste ture arrangerede Thorbjørn en uforglemmelig, vel tilrettelagt tur for ca. 25 Fjellerupborgere. Gennem alle sine år i Fjellerup har Thorbjørn deltaget aktivt i byens liv – således har han været (og er stadig) en af de bærende kræfter i Fjellerup Amatørscene (FJAS) – ligesom han har været formand for Fjellerup Borgerforening. Inge og Thorbjørn har 2 børn, der begge er voksne.

Strandparken 19  

Opført 1970 til Dagmar og Harry Jensen. Dagmar og Harry var meget gæstfrie, og da de var nogle af de første, der havde farve – TV, blev naboerne ofte indbudt til at komme og se med. Det var også ved disse ”møder”, Dagmar foldede sig ud med historier om hendes og Harrys meritter, så tilhørerne lå flade af grin.  Harry arbejdede i mange år på Thule Basen i Grønland. Parret havde 2 drenge, Olaf og Peter – Peter omkom på tragisk vis ved trafikulykke. I 1987solgte de til Edel Pedersen og Jan L. T. Jensen. Parret fik 2 piger, der begge er voksne. Edel, der er uddannet butiksslagter, arbejder nu på Møllebækken, institutionen for handicappede børn.

Strandparken 21

Er det hus i Strandparken, der er handlet flest gange. Bygget 1972 til Alice og Ole Poder solgt til bl.a. 1978 til Henry Poulsen – lærer ved Ungdomsskolen. I 1989 til Bent Vestergaard. I 1999 til Børge Sørensen – tidl. ejer af Hegedalsgården. 2000 til Arne Pedersen – tidl. ejer af Jesholm. ???? til Alice Degn – datter af Mary Degn ( se Strandparken 23 ). 2006 til Finn B.H. Nielsen.

Strandparken 23

Som før nævnt det første færdigbyggede hus. Bygget 1970 til Alfred Nielsen – tidl. uddeler. I 1980 overtager døtrene Karen Margrethe Eriksen og Else Rubjerg Nielsen huset. I1989 er Else R. Nielsen ene ejer, der sælger I 2006 til  Mary  Degn.

Strandparken 25

Bygges 1970 til Svend Erik Pedersen. Sælges 1975 til Lis og Svend Erik Pedersen. De driver Andersens Fiskehandel på Klitvej. Lis og Svend Erik har 3 børn, Conny, Gitte og Klaus (”Pylle”), der alle er voksne.

Strandparken 27

Bygget 1971 til Søren Sørensen – tidl. Veggerslev. Søren og hans kone havde en stor børneflok bl.a. datteren Inge, der var gift med Kaj Hansen (”Kaj Maler”), Fjellerup. Inge bor stadig i Fjellerup. Sælges 1994 til Inger og Arne Greve. Mens Inger passede ejendommen i Hegedal, arbejdede Arne på Vivild Bogtrykkeri. Parret har 2 børn, der begge er voksne.   Sælges 2006 til Elisabeth (Lisbeth) V. Hansen. Lisbeth har 3 drenge, Steen, Dan og Esben. Dan bor i Fjellerup.

Strandparken 29

Det første og måske eneste elementbyggeri i området.Bygget 1971 til C. Høeg Steenfeldt – spagnumfabrikant, så det var en helt naturlig ting, at der blevet ”skrællet” 30 – 40 cm jord af hele grunden, hvorefter der blev tilført et lige så tykt lag beriget spagnum – det var noget planterne kunne lide. Sælges 1985 til Grethe Eriksen. Sælges 1990 til Annelise og Børge Voetmann – tidl. vinduesfabrikant fra Silkeborg. Overtages 1993 af Annelise Voetmann. Sælges  ???? til Inge og Anders Østerby – lærere på ungdomsskolen. Inge og Anders har 2 børn samt katten, Felix – Strandparkens dygtigste musejæger. Sælger 2010 til Elsebeth Olesen og Thorkild Larsen.

Strandparken 31

Bygget 1971 til Anne Grethe og Jens Peder Larsen. Parret drev i en årrække nogle restaurationer og kiosker i Grenaa, Randers og Århus. Anne Grethe har en tid arbejdet på gigtplejehjemmet i Grenaa.

Strandparken 33

Påbegyndt 1971 af Peder Jensen. Færdiggøres 1972 af Murermester Martin Østergaard, gift med Karen. De har 3 børn, Søren, Jens og Kathrine, der alle er voksne. Huset overtages i 1975 af Karen M. Østergaard, der videresælger det i 1988 til Ulla og Ejnar Mogensen – tidl. ejere af Hestehavens Camping. Ulla og Ejnar havde 2 drenge, Morten og Michael. Morten er desværre død, mens Michael med familie bor i Hadsten. I 2006 køber Mona og Friedhelm Detlef Janneck huset(Mona og Dieter driver  et rengøringsselskab).

Strandparken 35

Bygget i 1970 til Jonna og Leif Hyllested – Jonna  arbejdede  i en årrække  med  handicappede børn først på Skolehjemmet Østergaard senere på Møllebækken. Leif var lærer på Fjellerup fra 1960 til 1991( Fjellerup  Skole  nedlægges)  og  til 1995 på Ørum Skole. Jonna og Leif har 2 børn, Mette og Søren. Mette arbejder i en børnehave i Hadsten og Søren arbejder ved et EDB – firma  i  Aarhus .

Strandparken 37

Bygget 1971 til Eva og Sigvald Augustesen – Sigvald var lærer ved Hedeskolen og Fjellerup Skole – bedsteforældre til den kendte Tv-vært Eva Jørgensen.

Huset sælges 1992 til Jørgen Dyrby – maskinmester, som omkom ved et tragisk skibsforlis på Atlanten. Huset overtages 1999 af Dyrby’s  samleverske  Esther Jensen.

Strandparken 39

Bygget 1970 til Birthe og Preben Andersen – ansat i mange år ved Pindstrup Mosebrug. Preben og Birthe har 2 børn, Jan og Hannah.

Sælges 1987 til Henrik B, Larsen – uddeler i Fjellerup. Købes i 1989 af Tove og Erik Villadsen – lærere ved Ungdomsskolen. Parret har 3 børn. Sælges i 2002 til Hanna og  Søren  Nejsum  Mellergaard – lærere ved Ungdomsskolen; der er 4 børn, 2 drenge og tvilling piger. Ud over lærerjobbet, er Hanna og Søren meget optaget af arbejdet i valgmenigheden i Fjellerup. Valgmenigheden er oprindelig dannet af folk med tilknytning til Ungdomsskolen.

Strandparken 2. afdeling  

På grund af mangel på byggegrunde i Fjellerupområdet henvender Nørre Djurs Kommune sig omkr. 1980 til Ebba og Leif Andersen, Fjellerup Vestergaard, som jordstykket hører ind under, om køb af arealet, hvorefter handlen afsluttes i 1981. Måske kom handlen lettere i stand, idet jorden lå en smule ubekvemt i forhold til gården, der er beliggende i den vestlige del af Fjellerup.

Det omtalte område – tidligere kaldet Bjergtoften – er beliggende vest for den ”gamle” del af Strandparken og grænsende op til sommerhusområdet Fløden. I 1983 byggemodnes 8 grunde, hvoraf 7 er bebygget (nr. 12 ligger på 2 grunde) i den nordligste del af arealet, mens den resterende del først byggemodnes omkr. eller lige efter år 2000 – her er for øjeblikket 7 grunde bebygget, mens 4 – 5 grunde endnu ikke er solgt. I det følgende en kort gennemgang af de enkelte huse og deres beboere:

Strandparken 12

Bygget 2005 af Lars Gørecki – murer. Købt 2008? af Anne Fausing og Bjørn Boe Pedersen – parret har to mindreårige børn. Beboes 2014 af Anne Fausing, der arbejder i Sparekassen Djursland i Vivild.

Strandparken 14

Bygget 1999 af Martin Udsen – arbejdede for Vestas. Solgt 2006 til Inge og Jørgen Henriksen – tidl. landmand fra Fjellerup Mark. Beboes 2013 af Inge Henriksen, der i mange år har ledet Børn / Ældre Klubben ( klubben havde 25års jubilæum i 2014 ).

Strandparken 16

Bygget 1988 af Lisbeth og Erling Skovbølling, som drev købmandsforretning fra den bygning, hvor Realmæglerne Norddjursland nu har kontor

Solgt ??? til????  Købt 1997 af Jørgen Sloth Købt 1999 af Johan Koch – forhv. landmand på Dyringvej. Sin høje alder til trods hjælper Johan stadig til nogle timer hver dag året rundt på sin gamle gård, der er overtaget af sønnen, Peter. Flot er det også, at Johan cykler på arbejde – han har dog som en af de første i Fjellerup anskaffet sig en el-cykel, så nu klarer Johan Hegedalsbakken som ingenting.

Strandparken 18 

Bygget 1997 til fam. Markussen – lærere på Ungdomsskolen. Solgt 2008 til Britta T.T. Madsen. Solgt 2018 til Kirsten Behr og Bent Sølyst.

Strandparken 20 

Bygget 1984 til Ebba og Leif Andersen – tidl. ejere af Fjellerup Vestergaard. Efter salget af gården var Leif nogle år pedel ved Fjellerup Skole. Da skolen blev nedlagt, arbejdede han som medhjælper på Fjellerup kirkegård, passede flere haver og arbejdede som graver på Nørager kirkegård. Leif deltog ivrigt i byens liv, var en tid i bestyrelsen og formand for Fjellerup Idrætsforening, var senere med til at starte en klub for byens ældre, har også i en periode været formand for pensionistforeningen. Solgt 2014 til Torben Andersen – søn af Ebba og Leif.

Strandparken 22 

Bygget 1988 til Dagmar og Harry Jensen – se også Strandparken 19. Købt  1996  af  Marianne og Carsten Wiborg. Marianne er kontoruddannet, men rejste i mange år som konsulent for og sælger af IT- systemer til læger og lægehuse. Carsten er uddannet svagstrømselektriker og rejser over hele verden, hvor han bl.a. har installeret  el-systemer i lufthavne – arbejder p.t. i Dubai. Marianne har 2 piger, Tanja og Sara, der begge er voksne.

Strandparken 24 

Mange af Strandparkens beboere var vrede og andre var kede af det, da et meget gammelt, kroget egetræ blev fældet i forbindelse med opførelsen af nr. 24. Det gamle træ – dengang det eneste større træ i området – havde været en dejlig legeplads for kvarteret børn. Desuden stod træet i skellet  mellem  ”gammel” og ”ny” Strandparken og hørte således ikke til nr.24. Opført 2004 af ikke stedlige håndværkere med salg for øje. Købt 2009 af Johnny Lind Smidstrup.

Strandparken 26 – 28 – 30 – 34 – 36 er grunde, der i øjeblikket ikke er solgt 

Strandparken 32 

Bygget 2011 af Lisbeth og Flemming Kousholt. Huset er et lavenergihus med bl.a. jordvarme og udnyttelse af regnvand.  Lisbeth arbejder som pædagog i Fjellerup Børnehave. Flemming er lærer på Djurslands Efterskole i Fjellerup. Parret har en stor børneflok, der alle er voksne.

Strandparken 38 

Bygget 2006 til Stinna og Bjørn Johansen – arbejdede  ved  El-Con. Solgt 2009 til Bent Rath Kofoed – indkøber ved vindmøllefabrikken Vestas.

Strandparken 40 

Bygget 2007 til Maria og Simon Forsingdal Rosenkrants – Maria er pædagog og –  Simon er radiolog på sygehuset i Randers. Maria og Simon har 2 mindreårige børn.

Strandparken 42 

Første træhus i Strandparken. Bygget 2007 til Tove og Hans Jørgen  Larsen  – Tove er lærer ved Ungdomsskolen. Hans Jørgen byggede selv huset og gik derefter i lære som tømrer og er   færdiguddannet –  startet som  selvstændig tømrermester. Tove og Hans Jørgen har 3 børn, 2 piger og 1 dreng.

Strandparken 44 

Svensk træhus, opbygget af elementer. Bygget 2008 til Kirsten og Freddy Juul Nielsen – Kirsten har arbejdet en årrække som nattevagt på skolehjemmet Fjellerup Østergaard og på Møllebækken – Freddy drev i nogle år vognmandsforretning i Fjellerup, som han afhændede til sin bror, Per. Derefter har han i mange år haft en ledende stilling ved vejvæsnet i både Nørre Djurs- og Norddjurs Kommune. Nu, hvor Freddy er holdt på arbejdsmarkedet, fordrives tiden med lidt garnfiskeri, pasning af haven og Freddy arrangerer cykelture om sommeren til glæde for både turister og fastboende ligesom han, der har stort lokalkendskab til Fjellerup og omegn, var guide ved et par byvandringer i Fjellerup. Kirsten og Freddy har to voksne børn.

Strandparken 46 

Bygget 2006 til Birgit Ejlersen – Birgit og hendes mand drev tidligere en ejendom på Stenvad Hede. Birgits børn, Jan, Jytte og Peter Viktor (P. V.) er alle voksne.

Strandparken 48 

 

Bygget 2008 til Bente og Per Juul Nielsen. Bente og Per er begge vokset op i Fjellerup og de første år arbejdede de begge her i området. Bente var en tid lejrchef på FDM’s campingplads i Hegedal. Per, der er uddannet slagter, forlod faget og overtog broderens, Freddy, vognmandsforretning. Nogle år senere købte de campingpladsen, Roligheden, ved Grønhøj Strand, hvor de også havde indrettet selskabslokaler. I 2008 vendte de så tilbage til Fjellerup. Bente og Per har to sønner, Søren og Michael, der begge er bosiddende i Fjellerup.