Kanneshøjvej 29

En gammel bindingsværksgård fra 1825 som landmand og vognmand Jens Skipper købte i 1906. I 1917 byggede han et nyt stuehus ved siden af den gamle gård og benyttede herefter gården til beboelse for de folk, han havde ansat. Udbygningerne brændte i 1941, men de blev hurtigt genopbygget i sin nuværende udseende. 1947 købte sønnen og svigerdatteren Ejner og Gerda Skipper ejendommen. Ejner fortsatte med at drive landbrug og vognmandskørsel fra ejendommen. Det foregik med hestekøretøj, indtil han i slutningen af 1950erne fik anskaffet en traktor. Midt i 1950erne blev en del af jorden plantet til med nåletræer. Meget af markjorden blev bort forpagtet og der blev anlagt en grusgrav bag ved ejendommen, heraf “Bjerget”. Ejner Skipper døde i 2006 og gårdenblev i 2007 solgt til Cody Eric Bünger.