Fjellerup Bygade

 


Åge Jensen og Jens Hjort ved folkevognen. Billedet er fra ca. 1957. Bemærk fiskehandler Aksel Aabenhus på sin ladcykel.


Gården ligger på David Jensens Plads. Vi ser Anders Møller og Ane Marie Møller. Gården rives ned 1912. Billedet er fra før 1910. Da Anders M. dør i 1910, bor han ikke på gården. Det gør han i 1906.


Billedet er fra ca. 1910, hvilket ses på telefonmasten. I højre side kroen som Afholdshotel. Bygningen for enden af kroen hører til kroen. I venstre side ses smedjen som da ejes af Karl Pedersen og længere ude Anders Møllers gård, som blev revet ned ca. 1916.


Bygaden 5 som det så ud inden tilbygningen ved gavlen. Hvornår?


Bygaden 5. Hvem er personen?


Bygaden 5 som det så ud 1970.


I højre side af Fjellerup Bygade ser vi nr. 4, hvor smeden boede. Dernæst smedjen. Bygningerne til venstre for den hvide bygning blev revet ned og i det nye hus blev der bank. Huset øverst til venstre købte Arne Trend Poulsen og rev det ned efter 1977 for at gøre plads til parkering i forbindelse med bageriet. Ca. 1860 blev huset beboet af Kirsten og Laurs Peter Rasmussen. Han var foruden at være fæstehusmand under Østergård væver og bødker. Kirsten og Laurs Peter var oldeforældre til Johannes Aabenhus. Rutebilen holder på pladsen ud for nr. 5, den kan måske medvirke til at datere billedet.


I venstre side ses Bækhuset nr. 22. Længst ude lidt af smedjen og Spar 2 bygget af David Jensen. I højre side ses kroen og for enden er der nu en ny bygning, hvor den nu nedlagte købmand holdt til. Billedet er senere end 1916


I venstre side ses Fjellerup Brugs, Madam Blå og taget af Bækhuset og bageren Spar 2 og Manufakturforretningen nu Genbrugsforretningen. I højre side nr. 13 med skomagerforretning. En tilbygning til Kroen, som var lejet ud til sparekassen. Kroen og endelig købmanden, som nu har fået et overbygning på. Billedet er fra 1950erne.


Billedet er taget samme sted som ovenstående. I højre side har kroen endnu ikke fået sin tilbygning. Billedet er fra ca. 1950.


Den første Brugsforening i Fjellerup og Bækhuset. Længere ude smedjen og Anders Møllers Gård. I højre side cykelværkstedet og kroen. Billedet er fra ca. 1914.


I Venstre side ses nr. 13 med skomagerforretning, den tidligere bagerforretning og murermester Chr. Jensens hus. I højre side den gamle brugs. Billedet er fra sidst i 1920erne.


Fjellerup Brugsforening som den så ud indtil 1936.


Fjellerup Skole blev opført 1893 til 2 klasser. I 1906 blev skolen udvidet således der kunne være 4 klasser. Førstelæreren boede i det 1. hus mens lærerinden boede på 1. sal af skolenbygningen. Der blev senere isat sørre vinduer. Se neden for.


Skolen nu med store vinduer. År ??


I højre side ses skolen inden ombygningen. I venstre side ses konfirmandstuen. År ??


Cykelværksted som lå mellem kroen og nr. 13. I baggrunden ses Lunøegården. Bygningen i midten blev nedrevet 1914. Så billedet er fra ca. 1910.


Maler og papirforretning i venstre side nr. 34. I højre side skolen, som er bygget i 1893 og restaureret i 1906. Billedet er fra før 1939 og sikkert fra ca. 1930.

Billede

Fjellerup Præstegård nyopført 1916


Til venstre ses skolen. I højre side den tidligere præstegård, som blev revet ned 1916, mejeriet og tømrerens hus. Billedet fra ca. 1910.


På det øverste billede ses i venstre side mejeriet og malerens hus. I højre side ses Johanne Munks hus, som blev nedrevet nytårsaften 1951, derefter anes skolen. Nederst ses tømrerens hus og mejeriet. Billedet er fra 1920erne.


Johanne Munks hus Bygaden nr. 39 som det så ud 7. april 1929. Mejeribestyrer Lyndrups tvillinger blev konfirmeret denne dag.


Ægteparret Munck boede i huset. Han var musiker. Datteren Johanne boede sammen med forældrene. Johanne gjorde rent på skolen omkring 1920.


Billeder er fra slutningen af 1960erne, hvor der stadig var bagerforretning i nr. 17


Fjellerup Bygade 38.


Luftfoto fra krydset ved Strandvejen. Billedet fra starten af 1960erne.