Jens Kannes Høj, Kanneshøjvej

Kanneshøj, der med sin beliggenhed på toppen af Kanneshøjvej giver en flot udsigt over Fjellerup Strand og havet, blev som samlingssted for fjellerupborgere og besøgende grundlagt i 1945 umiddelbart efter 2. verdenskrig.

I de senere år har man afholdt Sct. Hansfest på pladsen ved Østergård, og der bliver stort set ikke holdt offentlige møder og arrangementer på Kanneshøj længere. Pladsen er dog i de senere år blevet renoveret på forskellig vis og fremstår i dag som en idyllisk plet midt i sommerlandet samtidig med, at den er et minde om de svære år, som fjellerupborgerne under 2. verdenskrig gennemlevede.

På pladsen er der opstillet borde og bænke, og med sin flotte natur og udsigt over sommerlandet er Kanneshøj et godt bud på en hyggeaften med grill, samvær og udsigt til en flot solnedgang over Kattegat. – Ud for Kanneshøjvej 39 er der et skilt, der viser vejen til pladsen, hvor alle er velkomne.

Se kort her

KANNESHØJS TILBLIVELSE

Kanneshøj, der med sin beliggenhed på toppen af Kanneshøjvej giver en flot udsigt over Fjellerup Strand og havet, blev som samlingssted for fjellerupborgere og besøgende grundlagt i 1945 umiddelbart efter 2. verdenskrig.

Før da havde byen haft samlingssted på Hegedalsbakken i Hegedal lidt vest for Fjellerup; men da dette i løbet af krigen var blevet ødelagt af de tyske soldater, besluttede man at finde et nyt samlingssted, og det blev så Kanneshøj. Bag initiativet stod J. Lyndrup samt Thea og Anton Houmann (Theas far hed Jens Kanne). Thea og Anton Houmann forærede byen Kannesbakken under visse betingelser, ligesom Valdemar Fog forærede sin mindre del af bakken. Ved fælles hjælp af unge og ældre gik man i gang med dannelse af festpladsen til afholdelse af folkelige møder. Et af de større arbejder bestod i at få den store kampesten, man fandt i daværende Mads Rasmussens nærliggende skov, transporteret op på bakken. Det skete ved hjælp af svært tømmer og lange stænger indsmurt i brun sæbe. I stenen blev af David Jensen indhugget et vers, årstal og en lærke.

“5. maj 1945 – Danmark frit i morgengry, hjerter hilser dag på ny”

Peter Nielsen og hustru på Hagenbjerggård forærede festpladsen en flagstang, og skrædder Alfred Frederiksen og hustru bidrog med et dannebrogsflag. Der blev skrevet skøde og fundats, der bestod i, at pladsen skulle have en bestyrelse bestående af tre mænd; en fra Indre Mission, en fra den Grundtvigske retning samt kassereren i Fjellerup Sparekasse.

Pladsen skulle bruges til såvel kirkelige som folkelige møder. I en årrække blev der regelmæssigt afholdt forskellige arrangementer, hvorefter pladsen i nogle år sygnede lidt hen. I 1980 blev der igen skabt interesse for Jens Kannes Høj; man gik i gang med at beskære og rydde op i beplantningen, og året efter blev en ny flagstang etableret sammen med et nyt flag. Der blev også opstillet toilet, og der blev fornyet liv på pladsen, bl.a. afholdtes Sct. Hans fester for byens og egnens befolkning.

Da pladsen ved Fjellerup Østergård blev ledig i 1996 flyttede Borgerforeningen Sct. Hans festen til Østergård og Kanneshøj kom igen til at sygne hen. I 2007 fik Borgerforeningen ryddet op på pladsen og Kanneshøj blev igen anvendt bl.a. til “En eventyraften med overnatning på pladsen. Borgerforeningen afholder fortsat en årlig familieaften på Kanneshøj.

 

I maj 2013 blev 5.maj stenen flyttet ned på David Jensens Plads.