Fjellerup Bygade 28

Præstegården blev opført i 1916. Den erstattede en gammel bindingsværksbygning. I 1985 blev der opført en ny konfirmandstue som afløsning for en meget gammel bygning med dårlige undervisningslokaler. En del af det gamle byggemateriale blev dog genanvendt i nybygningen, som er opført i gammel stil. I 1900-tallet har der været ansat følgende præster: A. Løwe 1903-1913, Martin Buhl 1913-1922, Aage Buchave 1922-1935, Johs. Mørch 1935-1947, A.M. Jensen 1948-1962, Svend Christoffersen 1962-1973, Johs Laier 1973-2002, Elisabeth Hammer blev ansat i 2002.