Kanneshøjvej 39

Et idyllisk lille hus med små ruder. Huset er nok et af Fjellerups ældste huse og er opført år 1800. På et tidspunkt har det lille hus skulle give plads til 2 familier med børn. Omkring 1920 boede Marie og Thorvald Aabenhus i huset. Senere boede daglejer på Østergård Søren Mikkelsen i huset med sin familie. Omkring 1930 boede Jens Kanne Jensen i huset. Efter hans død overtog datteren Thea Haumann og svigersønnen Anton Haumann huset. De skænkede “Jens Kanneshøj” til byen. Mange familier har gennem tiderne boet i huset blandt andre Margrethe Spens, som overtog huset i 1963. Fra 1990 ejede Henrik Rasmussen huset. Han solgte huset til Sune Erbs, som startede et værkstedsbyggeri. Huset ejes i dag af John Windfeldt, som er gået igang med en større renovering.